Contact Us

We look forward to hearing from you

Visit Us

Address:

Room430, Tongxinhuating No. 1building, Huanglong Road, Lishui, Zhejiang, China

Address of factory:

346 Yaojia Road, Wangdian Town, Xiuzhou District, Jiaxing City. Zhejiang

Contact us